Sklep internetowy Świat Drewna działający pod adresem swiatdrewnamontessori.pl prowadzony jest przez firmę:
Drewno i Natura
ul. Mikołaja Kopernika 6a, 86-032 Niemcz,
NIP 9532437601, REGON 520804530,
tel. kom. 757818758

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej internet.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

3. Przy każdym zakupie podana jest cena brutto. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od zamawianego produktu.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie.

5. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

6. W trakcie składania zamówienia Kupujący wybiera rodzaj przesyłki. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów oraz rodzaju przesyłki wybranej przez Kupującego. Koszt dostawy ponosi klient.

W sytuacji zwrotu lub odmowy przyjęcia zamówionego produktu koszt zwrotu w całości ponosi Kupujący.

Zwracany produkt powinien zostać zwrócony w najtańszej formie oferowanej przez Sprzedawcę, w innym wypadku różnicę kosztów ponosi Kupujący.

Najtańszą formą zwrotu oferowaną przez Sprzedającego jest Inpost Paczkomaty NMZ01N – Bydgoska 22, 86-031 Niemcz i na ten adres Kupujący jest zobowiązany odesłać zamówiony produkt.

8. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:

– zwykły przelew bankowy na konto podane przez Sprzedającego

– gotówką w siedzibie firmy

– Przelewy 24

Na życzenie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych  wystawiamy fakturę bez vat.

9. W przypadku, gdy Kupujący poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane – Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

10. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to dwa tygodnie. Po tym terminie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

11. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3-7 dniu roboczych od zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wpłaty za zamówiony towar i przesyłkę.

12. Reklamacja uszkodzonego towaru będzie uwzględniona z pisemnym protokołem sporządzonym w obecności kuriera, brak protokołu oznacza brak możliwości reklamacji uszkodzonego towaru. Czas rozpatrywania reklamacji 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji, pisemnie lub mailowo.

13. Realizacja Zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Kupujący zostanie poinformowany komunikatem na stronie głównej Sklepu.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

15. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Drewno i Natura ul. Mikołaja Kopernika 6a 86-032 Niemcz.
Szczegóły reguluje Kodeks Cywilny.

16. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sklep internetowy swiatdrewnamontessori.pl:

17. gwarantuje zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18. działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 141, poz. 1176, ze zm.)
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2007 r. Nr. 50, poz. 331 ze zm.)
Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz. 271 ze zm.)
Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl , na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.
RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.